Rys historyczny

Potrzeba uruchomienia specjalności motoryzacyjnych w Bielsku-Białej, realizowanych w formie wyższego wykształcenia technicznego, była jedną z głównych przyczyn utworzenia w 1969 roku Filii Politechniki Łódzkiej. Filia powstała w wyniku porozumienia ówczesnych władz Bielska-Białej z Politechniką Łódzką, która jako jedyna w kraju oferowała możliwość równoczesnego uruchomienia dwóch kierunków kształcenia – mechanicznego (z nachyleniem na specjalności motoryzacyjne) i włókienniczego. Powstały dwa oddziały wydziałów Politechniki Łódzkiej – jeden Wydziału Mechanicznego i drugi Wydziału Włókienniczego. Obydwa oddziały zlokalizowano w wydzielonej części gmachu Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Findera.

Jednym z pierwszych naukowców, którzy związali się z Filią był doc. dr hab. inż. Jan Aleksander Wajand, który od 1970 roku pełnił funkcję prodziekana Wydziału Mechanicznego do spraw oddziału w Bielsku-Białej. Docent Jan Wajand był znanym i cenionym w kraju specjalistą w dziedzinie silników spalinowych. Po otrzymaniu w 1972 roku tytułu profesora nadzwyczajnego stał się pierwszym profesorem zatrudnionym na pełnym etacie w naszej nowo powstałej uczelni.

W tym okresie mają miejsce kadrowe początki dzisiejszej Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów. Do Bielska-Białej zaczęli początkowo dojeżdżać z Łodzi, a później przeprowadzać się pracownicy naukowi z dziedziny silników spalinowych i pojazdów. W tym samym czasie do prowadzenia zajęć dydaktycznych dojeżdżali z Instytutu Pojazdów PŁ: doc. dr hab. inż. Cezary Szczepaniak, doc. dr inż. Henryk Dajniak, doc. inż. Jerzy Grabowski, dr inż. Jerzy Sygniewicz, mgr inż. Jerzy Werner, mgr inż. Ryszard Andrzejewski i wielu innych. Kadra naukowo-dydaktyczna była uzupełniana wyróżniającymi się specjalistami z przemysłu regionu Bielska-Białej. Zespół tych specjalistów nazwany organizacyjnie Punktem Instytutu Pojazdów w Bielsku-Białej stanowili: doc. dr inż. Roman Błocki, mgr inż. Stanisław Sikorski, mgr inż. Jacek Jurzak i mgr inż. Kazimierz Romaniszyn.

Materiały dydaktyczne
Zespół Pojazdów
Zespół Silników Spalinowych
Zespół Termodynamiki
Zespół Mechaniki


Przykładowe tematy prac dyplomowych realizowanych w naszej Katedrze Zobacz →

Audytorium im. prof. dr hab. inż. Jana Wajanda

W dniu 26 stycznia 2021 r. Senat Akademii Techniczno-Humanistycznej, na wniosek pracowników Katedry Silników Spalinowych i Pojazdów, przyjął uchwałę w sprawie nadania Audytorium L 318 imienia prof. dr hab. inż. Jana Aleksandra Wajanda

Ostatnie stacjonarne dni otwarte – warte przypomnienia

W dobie zajęć i wydarzeń „online” warto przypomnieć sobie „klasyczne” Dni Otwarte ATH oraz Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki

Top